Vellykket FLL-deltakelse i Hammerfest 9. november

Submitted by Arnt Edmund on Thu, 21/11/2019 - 19:11

Til tross for hektisk oppkjøring og kort tid, fikk gjengen fra Kodeklubben deltatt på turneringen. Oktober gikk med til legobygging og programmering. Vi kom ikke gjennom alle oppgavene, men vi begynte helt fra bunnen. Nå har vi mer kunnskap om både systemet, programmene, oppgavene og turneringen. Nå har vi utstyr på plass for å kunne arbeide mer gjennom året. Mange har vært innom programmeringskveldene i oktober, men kun 7 deltakere samt Sigve Gusdal som reiseleder og veileder hadde anledning å dra til Hammerfest. Kodeklubben Nordkapp representert i Hammerfest FLL 9. november 2019

Morgendagens helter, fra venstre: Jacob, Sigve, Mohammed, William, Helge Adrian, Jonas og Sebastian. (Foto: Sigve Gusdal)

Tags