Klubbkvelder

Kodeklubbkveldene foregår i Kystverkets kantine sannsynligvis fra kl 18-20 på torsdager når vi kommer i gang.