Kurs

Kodeklubben har lagt opp til at alle skal oppnå grunnleggende forståelse for programmering. Dette oppnås blant annet ved å gå gjennom øvelsene som ligger på code.org. Disse er bygd opp fra grunnleggende kunnskap til videregående kunnskap om programmering. Grunnleggende informatikk, og elementer fra kodetimen anbefales å gå gjennom først.

Etterhvert går vi over til Scratch. Dette er et programmeringsmiljø som både er lettfattelig og samtidig meget avansert. Scratch kan brukes på scratch.mit.edu. Merk at programmet ikke kan kjøres på nettbrett. Flere norske oppgaver finnes på kodeklubben.no

Grunnleggende kunnskap er derfor en forutsetning for å kunne delta på andre opplegg i klubbregi. 

Vi vil forsøke å kjøre slike kurs parallelt med annen aktivitet. Kursene krever mye egeninnsats, og vi vil veilede på klubbkveldene.